Antagningsservice ansvarar för administrationen av alla olika ansökningar till Arcadas utbildningsprogram.

Antagningsservice kan du kontakta i ärenden som gäller gemensam ansökan. Rådgivning och information om antagning av studerande till Arcada samt vägledning gällande byte av yrkeshögskola eller byte av utbildning inom Arcada ges också av antagningsservice. Läs mer om om ansökan till Arcada här. Extern länk