Arcadas Studieservice finns i block C3 och inbegriper Studieärenden, Studentutbyte, Studievägledare och Specialpedagog, och Antagningsservice.

Kontaktuppgifter till Studieservice

Nedan ser du vem som hjälper dig med vad:

Yvonne Engblom, PM
Studiekoordinator
Tfn 0294 282 842
E-post studiearenden@arcada.fi
Betyg, betygsanhållan, intyg, studieregisterutdrag, läsårsanmälan, tillgodoräknande, studierätt

Carolina Tallgren, PeM
Studiekoordinator
Tfn 0294 282 680
E-post studiearenden@arcada.fi
Betyg, betygsanhållan, intyg, studieregisterutdrag, läsårsanmälan, tillgodoräknande, studierätt

Ulrika Svanbäck, FM
Antagningsrådgivare
Tfn 0294 282 676
E-post antagningsservice@arcada.fi, admissions@arcada.fi
Ansökan och antagning (engelska utbildningar)

Heidi Uuttana, PM
Antagningsrådgivare
Tfn 0294 282 823
E-post antagningsservice@arcada.fi
Ansökan och antagning (svenska utbildningar)

Lilian Sjöberg, PM
Ledande studiekoordinator
Tfn: 0294 282 671
studiearenden@arcada.fi, antagningsservice@arcada.fi

Kátia Torres Airava, PM
Internationell koordinator
Tfn: 0294 282 868
E-post international@arcada.fi
inkommande studentutbyte/MoveON koordinator

Christa Holm, PM
Specialist, internationella ärenden
Tfn: 0294 282 670
E-post international@arcada.fi
utgående student- och personalutbyte

Annika Keskinen, PK
Internationell koordinator
Tfn: 0294 282 673
E-post international@arcada.fi
administration, stipendier för studenter som åker på utbyte och Erasmusstipendier för praktik

Mia Ekström, PeM
Studievägledare och specialpedagog
Tfn: 050 368 4606
E-post: mia.ekstrom@arcada.fi
Motivation, studieteknik, vägledning, stresshantering

Sandra Slotte, PeM
Internationell studentrekryteringskoordinator
Tfn: 050 448 668
E-post: sandra.slotte@arcada.fi

Annika Stadius, HVM
Studiechef
Tfn: 0294 282 613
E-post: annika.stadius@arcada.fi