Praktik utomlands är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Notera att för att få åka på utlandspraktik behöver dina studier ha framskridit i normal takt. Förutom att du uppfyller kravet med normal studietakt behöver du också ha avlagt minst en praktik i Finland före du kan åka på utlandspraktik samt att du kan endast avlägga 1/3 praktiken utomlands.

Du har olika möjligheter att söka praktikplatser utomlands: du kan söka praktikplats i färdiga nätverk som tex via Erasmus 2, 3 eller 6 månader eller via Nordplus 1-7 veckor, du kan söka en plats självständigt (freemover) och du kan kontakta din examensansvariga lärare om någon av våra partneruniversitet kan hjälpa dig.

På institutionen för vård har vi olika nätverk som erbjuder både utlandsstudier och praktik utomlands. Platserna är fördelade beroende på vilket utbildningsprogram du studerar.

Nedan kan du läsa om de olika alternativen du har att välja mellan:

Inom Nordplus nätverket har vi samarbete med:

Nordkvist – Lämpar sig för alla vård studenter och för korta utbyten. Kontaktperson Pernilla Stenbäck

Rosa-Linea – Lämpar sig för alla vård studenter och för korta utbyten. Kontaktperson Pernilla Stenbäck

Nordejordemoder – Endast för barnmorskestudernaden. Barnmorskearbete och gynekologisk praktik, 1-5 veckor långa praktiker. Kontaktperson Pernilla Stenbäck

Nordparamedics – Endast för förstavårdsstuderanden. Detta nätverk gäller endast för Vårdnivå II- praktiken. Begränsat antal praktikplatser. Kontaktperson utbildningsansvariga läraren för förstavård. OBS! Kontakta direkt examensansvariga läraren om du har frågor om dessa praktikplatser.

Man kan också åka som Freemover på praktik. Som freemover tar du som student ansvar för allt som har med praktiken att göra själv. Eventuella kostnader står studenten själv för. Studenten bör före avfärd vara i kontakt med både examinatorn för kursen samt vår koordinator för internationellt utbyte på institutionen för godkännande av praktikplats. Som Freemover behöver du fylla i Practical Training contract före du åker (blanketten finns längst ner på sidan). Efter avklarad praktik anhåller studenten praktiken tillgodo med blankett nr 6.

Om du är intresserad av att åka på ett längre utbyte eller praktik som till exempel ett Erasmus utbyte skall du kontakta Internationella ärenden.

Efter att du bekantat dig med de olika alternativen behöver du fylla i blankett HC Preliminary plan for studies abroad. Den i fyllda blanketten skall returneras tillsammans med bilagorna till E-post: vardinternationelltutbyte@arcada.fi. När du lämnat in din ansökan och blir tildelad en utbytesplats är den bindande. Detta innebär att du förbinder dig att åka på utbyte.

OBS! Efter att du har blivit godkänd för att åka på praktik utomlands och du har fått allt bekräftat måste du registrera dig i MoveOn. Mera information hittar du härifrån.

Kom-ihåg inför praktik utomlands

  • Arbetsavtal/praktikavtal/ Letter of interest: Det är viktigt att du innan du åker på praktik har avtalat med din praktikansvariga lärare om att du får praktiken tillgodoräknad. På detta vis säkerställer du att du via Arcada är försäkrad för olycksfall under arbetsdagen och på vägen till och från arbetsplatsen. Läs mera om praktikavtal och hitta kontaktuppgifterna till praktikansvarig lärare på praktiksidan för respektive utbildning.
  • Arbetstillstånd/visum: Kolla med mållandets ambassad om du behöver ett under din praktikperiod.
  • Reseanmälan: Arcada rekommenderar varmt att alla studerande med finländsk nationalitet eller permanent uppehållstillstånd i Finland gör en reseanmälan till Utrikesministeriet här och läs samtidigt Utrikesministeriets info för den som reser utomlands nere på samma sida. Studerande med annan nationalitet rekommenderas ta kontakt med sitt eget lands ambassad i Finland för att få instruktioner om hur en reseanmälan kan göras.
  • Lön för praktik: Om du får betalt för praktiken utomlands skall du vara i kontakt med FPA för att ta reda på vilket lands sociala trygghet du skall omfattas av.
  • Reseförsäkring: Se till att du har en ikraftvarande reseförsäkring för hela tiden från att resan från Finland börjar tills att du är tillbaka i Finland igen!
  • Hjälp med att översätta ansökan och CV till engelska hittar du här Extern länk.
  • Boende utomlands: Du är själv ansvarig för att hitta boende åt dig utomlands

Vad behöver du göra efter utbyte för att få studiepoäng?

  • Skicka in praktikrapport till utbyteskoordinatorn.
  • Skicka in utvärderingsblanketten med bifogad arbetsturer till utbyteskoordinatorn.

Vid frågor kontakta nätverkets kontaktperson eller E-post: vardinternationelltutbyte@arcada.fi