Jari Savolainen, utbildningsansvarig, +358 207 699 636, jari.savolainen@arcada.fi

Erica Åkermarck, amanuens, +358 207 699 409, erica.akermarck@arcada.fi

I utbildningen deltar flera lärare från sektionen för vård. Kontaktuppgifter till lärare hittas på institutionens kontaktsida.