Nedan kontaktuppgifterna till utbildningsansvariga samt institutionens amanuens:

Jari Savolainen, utbildningsansvarig, +358 294 282 636, E-post: jari.savolainen@arcada.fi

Therese Pihlström, amanuens, E-post: therese.pihlstrom@arcada.fi

I utbildningen deltar flera lärare från institiutionen för vård. Kontaktuppgifter till lärare hittas på institutionens kontaktsida.