Sjukskötare (YH) 210 sp består av 180 studiepoäng  studier med inriktning på allmän sjukskötarekompetens och 30 sp valfria sjukskötarkompetens. 

Studenterna följer Diaks läroplan  

Grundstudier 10sp 

Yrkesstudier 155sp 

Valfria breddstudier 30sp