Praktiken utgör en central del av utbildningen.

Till den utblidning hör följande praktiker

 • Grundläggande praktik: vårdarbete 5sp 
 • Praktik: stöd och handledning av funktionsförmågan 6 sp 
 • Klinisk praktik: vård av vuxna I 6 sp 
 • Klinisk praktik: vård av vuxna II 6sp 
 • Klinisk praktik: vård av äldre/åldrande personer / praktik hemsjukvård 7sp 
 • Praktik: främjande av mental hälsa och missbrukarvård 8sp 
 • Klinisk praktik: vård av barn, unga och familjer 8 p 
 • Praktik: expertis inom vårdarbetet 8 sp 
 • Valfria fördjupade studier praktik 15 sp 
  • Kritiskt sjuka och perioperativa patientens vård 

  • Mental och missbrukarvård

  • Geriatrisk vårdarbete

  • Barn, unga och familjesjukvård

  • Professionell vård i en global kontext

Praktikblanketterna finns på Diaks Moodle plattform