Jari Savolainen, utbildningsansvarig, +358 207 699 636, jari.savolainen@arcada.fi

Jonas Tana, lektor, +358 207 699 428, jonas.tana@arcada.fi

Erica Åkermarck, amanuens, +358 207 699 409, erica.akermarck@arcada.fi
 

I utbildningen deltar flera lärare från sektionen för vård samt från yrkeshögskolan Diak. Kontaktuppgifter till lärare hittas på institutionens kontaktsida.