Nedan kontaktuppgifterna till utbildningsansvariga samt institutionens amanuens:

Anu Nyberg, utbildningsansvarig+358 294 282 577, E-post: anu.nyberg@arcada.fi

Therese Pihlström, amanuens, E-post: therese.pihlstrom@arcada.fi

I utbildningen deltar flera lärare från sektionen för vård. Kontaktuppgifter till lärare hittas på institutionens kontaktsida.