Dessa kompetenser kommer du att lära dig under studierna.

Allmänna kompetenser

 • Lärandekompetens
 • Etisk kompetens
 • Kommunikativ och social kompetens
 • Global kompetens
 • Samhälls- och organisationskompetens
 • Kompetens inom utvecklingsverksamhet och entreprenörskap

Examensspecifika kompetenser

 • Hälsofrämjande hälsovårdararbete
 • Hälsovårdsarbete på individ-, familje- och samfundsnivå
 • Främjande av en hälsosam och trygg miljö
 • Hälsovårdararbete på samhällsnivå
 • Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbetet