På denna sida framkommer de kompetenser som hör till hälsovårdsexamen.

Följande professionsrelaterade kompetenser har studenten efter avklagd utbildning. Sjukskötarkompetenserna som också hör till hälsovårdsexamen hittas här.

  • Hälsofrämjande hälsovårdarbete
  • Hälsovårdarebete för individen, familjen och smafundet
  • Ledarskap och utveckling av hälsovårdarebetet

De professionsrelaterade kompetenser studenten har efter avlagd utbildning

Hälsofrämjande hälsovårdarbete

Kunskap (förstå)

Du förstår och identifierar evidensbaserad information för planering, förverkligande och utvärdering av personcentrerat hälsofrämjande arbete.

Färdigheter (göra)

Du kartlägger och identifierar klientens resurser samt faktorer som skyddar och stärker hälsan. Du tillämpar promotivt och preventivt hälsovårdararbete i olika verksamhetsmiljöer.

Hälsovårdararbete för individen, familjen och samfundet

Kunskap (förstå)

Du känner till och kan välja och använda dig av arbetsmetoder som ökar klientens delaktighet på individ-, familj- och samfundsnivå.

Färdigheter (göra)

Du förstår möjligheterna med användningen av välfärdsteknologi. Du baserar din verksamhet på gängse rekommendationer och kan bedöma när respektive metod är mest lämplig att tillämpa.

Ledarskap och utveckling av hälsovårdarbetet

Kunskap (förstå)

Du känner till olika strategier för att utveckla och leda hälsovårdararbetet gällande dig själv och ditt team. Du kan arbeta självständigt, ansvarsfullt och innovativt med olika hälsovårdsuppgifter.

Färdigheter (göra)

Du fungerar som expert för den egna professionen i interprofessionella team och kan leda dess verksamhet. Du utvecklar din egen kompetens i enlighet med de förväntningar som ställs. Du kan anpassa ditt sätt att arbeta i enlighet med samhällsutvecklingen.