Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet med examensbenämningen hälsovårdare YH (240 sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Utbildningen leder till hälsovårdarexamen som innefattar en sjukskötarexamen och den helhetskompetens sjukskötaren innehar (se Examensfordringar för sjukskötare). Den specifika hälsovårdarkompetensen är beskriven under tilläggsmodulen Hälsovårdskunskap för hälsovårdare.

HÄLSOVÅRDSKUNSKAP (60sp)

Studenten har en hälsorådgivande kompetens och en hälsofrämjande familjeinriktad kompetens. Studenten kan ge hälsorådgivning åt både individer och grupper. Studenten kan motivera individer till att ta hand om sin och familjens hälsa samt sin livsmiljö med mål att stärka deras resurser och deras egenvård. Hälsovårdarutbildningen ger kompetens att fungera på mödrarådgivning, barnrådgivning inom skolhälsovård, arbetshälsovård och i rådgivningsverksamhet för äldre i Finland, övriga Norden eller internationellt.

Kompetensmål

Studenten behärskar olika förebyggande hälsometoder och handlingsmodeller, har kunskap om betydelsen av ett hälsofrämjande ledarskap och om hälsovårdararbetet på ett nationellt plan. Studenten har ett kunskapsintresse som stöder kompetensutvecklingen inom yrkesområdet. Studenten har färdigheter att arbeta självständigt inom hälsovårdsområdet.

Hälsofrämjande familjeinriktad hälsovård (15 sp)

Familjeinriktad hälsovård I 5
Familjeinriktad hälsovård II 5
Familjeinriktad hälsovård III 5

Hälsorådgivande kompetens (15 sp)

Folkhälsoarbete 5
Arbete och hälsa 5
Utvecklingsarbete för hälsovårdare 5

Professionsinriktad yrkespraktik (30sp)

Barnsäng 5
Mödra- och barnrådgivning 10
Befolkningsinriktad praktik (skolhälsovård, företagshälsovård och öppen mottagning på HVC) 15