Nedan kontaktuppgifterna till utbildningsansvariga samt institutionens amanuens:

Christoffer Ericsson, utbildningsansvarig, tfn +358 40 621 05 07, E-post: christoffer.ericsson@arcada.fi

Eva Granholm, amanuens, E-post: eva.granholm@arcada.fi

I utbildningen deltar flera lärare från Institutionen för vård. Kontaktuppgifter till lärare hittas på institutionens kontaktsida.