Dessa kompetenser har du efter avklarad examen.

Allmänna kompetenser
 • Lärandekompetens
 • Etisk kompetens
 • Kommunikativ och social kompetens
 • Global kompetens
 • Samhälls- och organisationskompetens
 • Kompetens inom utvecklingsverksamhet och entreprenörskap
Examensspecifika kompetenser
 • Akutvård på vårdnivå
 • Akutvård – medicin och farmakologi
 • Akutvårdens teknologi
 • Ledarskap inom akutvården
 • Akutvårdens servicesystem och myndighetssamarbete
 • Sjukvård