Examensfordringar för yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet med examensbenämningen förstavårdare YH (240 sp)

Kompetensmål för utbildningen som helhet

Utbildningen leder till förstavårdarexamen som är integrerad i en sjukskötarexamen och i den helhetskompetens sjukskötaren innehar (se Examensfordringar för sjukskötare). Den specifika förstavårdarkompetensen är beskriven under tilläggsmodulen Akutvårdskunskap för förstavårdare[1].

AKUTVÅRDSKUNSKAP: PREHOSPITAL AKUTVÅRD PÅ VÅRDNIVÅ (60 SP)

Studenten har kunskap och förmåga att fungera i den prehospitala akutvården på vårdnivå. Studenten kan påbörja intensifierad vård självständigt enligt givna handlingsdirektiv, samt upprätthålla och trygga den insjuknade eller svårt skadade patientens livsfunktioner på olycksplatsen, under transport och på sjukhus. Studenten har kunskaper i beslutsprocesser och ledarskap som används vid olika slag av olyckor och kan samarbeta vid akuta situationer med företrädare för olika yrkesgrupper.

Kompetensmål

Studenten kan självständigt använda nödvändig utrustning och apparatur, påbörja läkemedelsbehandling och analysera befintlig data med utgångspunkt i patientens akuta vårdbehov. Studenten kan arbeta enligt nationella evidensbaserade direktiv.

I modulen ingår följande kurser

Akutvård – Avancerad nivå 10
Akutvård – Klinisk farmakologi 5
Akutvård ‒ Trauma 5
Akutvård ‒ Myndigheter och ledarskap 5
Nationell kompetensbedömning 5
Praktik: Akutvård på grundnivå 10
Praktik: Vårdnivå I 10
Praktik: Vårdnivå II 10

[1] I modulen Klinisk kompetens inom sjukskötarutbildningen ingår för förstavårdare kurserna Akutvård-grundnivå I och II och specialteman inom akutvård. I modulen Professionalitet och individcentrering ingår för förstavårdare yrkespraktik i anestesisjukvård.