Nedan kontaktuppgifterna till utbildningsansvariga samt institutionens amanuens:

Pernilla Stenbäck, utbildningsansvarig, tfn +358 294 282 595, E-post: pernilla.stenback@arcada.fi

Therese Pihlström, amanuens, E-post: therese.pihlstrom@arcada.fi

I utbildningen deltar flera lärare från institutionen för vård. Kontaktuppgifter till lärare hittas på institutionens kontaktsida.