Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).

Studierna kan avklaras på 2–4 år vid sidan om förvärvsarbete. I studierna ingår ca två närstudiedagar per månad samt nätbaserade studier i form av föreläsningar, nätstudier, workshoppar och seminarier. I kunskaps- och kompetensutvecklingen möts utbildning, forskning och arbetsliv på ett naturligt sätt.