Nedan kontaktuppgifterna till utbildningsansvariga samt institutionens amanuens:

Eivor Wallinvirta, utbildningsansvarig lärare, E-post: eivor.wallinvirta@arcada.fi, tfn +358 294 282 837