Maria Forss
Prefekt
+358 207 699 471
mia.forss@arcada.fi

Erica Åkermarck
Amanuens
+358 207 699 409
erica.akermarck@arcada.fi

Maria Appelroth (moderskapsledig)
Lektor i vård
+358 207 699 643
maria.appelroth@arcada.fi

Laura Carstens 
Timlärare i prehospital vård
laura.carstens@arcada.fi

Petra Ekman
Lektor i hälsovård
+358 207 699 491
petra.ekman@arcada.fi

Christoffer Ericsson
Lektor i förstavård, Utbildningsansvarig för Förstavård
+358 40 621 05 07
christoffer.ericsson@arcada.fi

Pamela Gray
Överlärare, Utbildningsanvarig för Nursing (BA) och Global Health Care (MA)
+358 207 699 575
pamela.gray@arcada.fi

Anu Grönlund
Pro.prefekt, Lektor i vård, Utbildningsansvarig för hälsovård
+358 207 699 577
anu.gronlund@arcada.fi

Daniela Karbin (moderskapsledig)
Lektor i vård
+358 207  699 490
daniela.karbin@arcada.fi

Emilia Kielo (studieledig)
Lektor i vård
+358 207 699 574
emilia.kielo@arcada.fi

Pauleen Mannevaara
Lektor i vård
+358 207  699 696
pauleen.mannevaara@arcada.fi

Annika Niemi 
Lektor i vård
+358 207 699 487
annika.niemi@arcada.fi

Patrik Nyström
Lektor i förstavård
+358 207 699 438
patrik.nystrom@arcada.fi

Henrik Rehnsström
Timlärare i prehospital vård
henrik.rehnstrom@arcada.fi

Jari Savolainen
Lektor i vård, Utbildningsansvarig för Sjukskötare
+358 207 699 636
jari.savolainen@arcada.fi

Jessica Silfver
Lektor i vård
+358 207 699 625
jessica.silfver@arcada.fi

Annika Skogster
Lektor i vård
+358 207 699 648
annika.skogster@arcada.fi

Pernilla Stenbäck
Lektor i vård, Utbildningsansvarig för Barnmorskearbete
+358 207 699 595
pernilla.stenback@arcada.fi

Jukka Surakka
Forskningschef
+358 207 699 499
jukka.surakka@arcada.fi

Jonas Tana
Forskare
+358 207 699 428
jonas.tana@arcada.fi

Ilse Tillman
Lektor i anatomi, fysiologi och näringslära
ilse.tillman@arcada.fi

Denise Villikka (studieledig)
Lektor i vård
+358 207 699 462
denise.villikka@arcada.fi

Eivor Wallinvirta
Överlärare, Utbildningsansvarig för avancerad klinisk vård
+358 207 699 437
eivor.wallinvirta@arcada.fi