På Institutionen för vård vet vi att transparens och nyfikenhet är nyckeln till att utbilda kunnig och kompetent arbetskraft som på allvar kan göra skillnad i vårdverkligheten. Oavsett vilken utbildning du valt att studera vid institutionen möter du arbetslivet med ett modernt synsätt där människan står i centrum och vårdtagaren aldrig förpassas till en passiv biroll – utan tvärt om är den viktigaste aktören i ett vårdsammanhang. Som en av våra närmare 700 studenter kommer du att märka att vi värdesätter kvalitet och du får lära dig av proffs med lång erfarenhet.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor gällande dina studier? Kontakta i första hand institutionens amanuens Erica Åkermarck. Även utbildningsansvariga, dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.

Vill du utveckla dina studiefärdigheter, din stress- eller karriärhantering? Känns det svårt med självstudier, planering eller tidsanvändning? Känner du dig osäker i ditt val av studier, framtid eller motivation? Har du dyslexi, koncentrationssvårigheter, depression eller annat som påverkar ditt lärande? Studievägledare och specialpedagog Mia Ekström erbjuder ett omfattande utbud och en individuellt formad service tillgänglig  för alla studerande under hela studietiden. Mia finns i Studieservice i C3, boka tid via E-post: mia.ekstrom@arcada.fi . Mer information