Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1-2 år
Examensansvarig: Tomas Träskman
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna