Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

 • Allmänna kompetenser
 • Examensspecifika kompetenser
 • Officiell språklig kompetens

Om allmänna kompetenser och språklig kompetens kan du läsa i avsnittet kompetenser.

Examensspecifika kompetenser

Utbildningen ger dig följande examensspecifika kompetenser:

 • Kunskap om kulturens verksamhetsområde
 • Företagsekonomiskt kunnande inom kulturproduktion
 • Hantering av produktionsprocesser

Beskrivning av de examensspecifika kompetenserna

Kunskap om kulturens verksamhetsområde
Du:

 • känner till kulturens och olika konstgenrers aktuella trender samt historiska bakgrund
 • kan identifiera och analysera kulturfenomen och sitt personliga förhållande till dem
 • har insikt i kulturens professionella fält och kan följa fältet genom media, studier och aktuell debatt
 • känner till kulturpolitikens och -administrationens strukturer och kan verka inom dem
 • förstår verksamhetsformerna inom den offentliga, den tredje, och den företagsekonomiska samt företagarsektorn och kan gestalta centrala utvecklingslinjer inom dessa sektorer
 • kan analysera och utveckla sin egna professionella kulturproducentidentitet

Företagsekonomiskt kunnande inom kulturproduktion
Du:

 • behärskar ekonomiplanering, budgetering och budgetuppföljning samt känner till lagstiftningen som styr dessa
 • kan planera kulturproduktens finansiering samt förverkligandet av finansieringen
 • behärskar grunderna för marknadsföring och kommunikation ur kulturproduktionens perspektiv
 • känner till lönsam och kommersiell produktifiering inom den kreativa branschen

Hantering av produktionsprocesser
Du:

 • kan hantera innovationsprocesser och utveckla koncept
 • kan skapa mångprofessionella aktörsnätverk och organisera och leda produktionsprocesser i kulturbranschen
 • känner till faserna för projektplanering och -förverkligande och principerna för organisationen av dem i kulturbranschen
 • känner till kulturproduktionens juridiska grunder och kan tillämpa dem i produktionsuppgifter
 • har insikt i de nödvändiga kommunikations- och mediefärdigheterna för kulturbranschen
 • känner till scen- och produktionsteknik samt medieteknologins grunder och kan tillämpa dem i produktionsuppgifter
 • kan undersöka och utveckla produktionsprocessens olika faser

Placering i arbetslivet/Karriärmöjligheter

Som kulturproducent kan du arbeta på kultursektorn i Finland och utomlands, och så kan du arbeta över sektorgränserna på t.ex. marknadsföringsbolag, spelföretag, sportevenemang, kryssningsfartyg eller med tillämpad konst på seniorhem. Du kan jobba med festival- och evenemangsproduktioner, musikbranschen, konst och kulturexport, kommunikation och design i kulturorganisationer, kommuner, på det fria kulturfältet eller som kulturföretagare.

Konst- och kulturområdet har dessutom många kontaktytor till andra samhällssektorer och det politiska beslutsfattandet. Detta innebär att kulturproducenter också arbetar med t.ex. kreativa näringar, innovationssystem, kulturexport, sysselsättning, teknologiska tillämpningar, miljöskydd, samhälls- och stadsplanering, krisberedskap, demografi, minoritetsfrågor, kulturell mångfald, åtgärder mot segregation, seder och bruk, matkultur och hybridkonst.

De vanligaste benämningarna på arbetsmarkande för en kulturproducent är:

 • Kulturproducent
 • Producent
 • Produktionsassistent
 • Evenemangsproducent
 • Manager
 • Agent

Fortsatta studier

Om du vill fortsätta studera efter din yrkeshögskoleexamen så har du många möjligheter. Du kan välja att fortsätta dina studier vid ett universitet (magisterstudier) eller efter några års arbetserfarenhet fortsätta vid Arcada eller en annan yrkeshögskola och läsa till en masterexamen (högre yrkeshögskoleexamen).  På arbetsmarknaden motsvarar en högre yrkeshögskoleexamen en magisterexamen från ett universitet.

Arcada erbjuder masterutbildning inom bl.a. Media Management.

Om du därefter vill ta ännu ett steg kan du efter en magister- eller masterexamen fortsätta med licentiat- och doktorstudier på universitetsnivå.