Sidan är under arbete!

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp) - kompetensmål 

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionella lärande- och kärriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det så du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald. 

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Teknologi och lärande 5 sp
 • Teamwork och innovation 5 sp
 • Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp

 

Professionsspecifika studier (165 sp)

Professionell kommunikation (15 sp) - kompetensmål

Efter avlagd modul och om du har svenska eller finska som bildningsspråk fyller du de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda. Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Mediespråk 5 sp
 • Finska 5 sp
 • Engelska 5 sp

Introduktion till berättande (15 sp)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Introduktion till berättande 10 sp
 • Mediehistoria 5 sp

Introduktion till medieproduktion (15 sp)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Introduktion till medieproduktion 10 sp
 • Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 sp

Kritiskt tänkande för framtiden (15 sp)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Critical media analysis 5 sp
 • Introduktion till interaktivt berättande 5 sp
 • Kunskapsutveckling 5 sp

Online media utveckling (30 sp)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Webbdesign 10 sp
 • Designa webben 5 sp
 • CMS 10 sp
 • Utvecklingsprojekt inom Online media 5 sp

Online media koncept design (30 sp)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • UX&UI 5 sp
 • Pitching ideas 5 sp
 • Mobile design 5 sp
 • Games theory and design 10 sp
 • Koncept design 5 sp

Avancerad medieproduktion (15 sp)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Produktion i broadcastmiljö 5 sp
 • Slutproduktion 10 sp

Praktik (30 sp)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Praktik 30 sp

Utvecklingsstudier (30 sp)

Modulen utvecklar din förmåga att möta olika framtida behov och utmaningar på ett ansvarsfullt sätt i en lokal och global samhällskontext. Därmed ger modulen dig professionell lärande- och karriärkompetens samtidigt som du tillämpar din professionsetiska och hållbarhets kompetens. Den utvecklingsdrivande processen står i centrum. Du utvecklar och tillämpar dina kreativa och innovativa färdigheter med hjälp av teknologi. I modulen diversifieras och utvidgas din förmåga att samarbeta med andra studenter, människor i arbetslivet och andra områden samt branscher vilket främjar din kommunikativa och sociala kompetens. Du väljer fritt vilka moduler och studieenheter du avlägger, enligt den profil du önskar bygga upp. 

Utvecklingsstudier: Online media (15 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Analyskurs: Online media 5 sp
 • Arcada Game Jam 5 sp
 • Boktentamen i online media 5 sp

Utvecklingsstudier: Kreativitet (15 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Analyskurs: Berättelsen och dess berättare 5 sp
 • CILECT Film prize analysis 5 sp
 • Creative workshop 5 sp

Utvecklingsstudier: Assistent och mentorskap (15 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Assistentuppdrag vid produktion 5 sp
 • Mentorskap vid produktion 5 sp
 • Teamarbete i filmproduktion 5 sp

Utvecklingsstudier: Manus och regi (15 sp alternativ modul)

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Manusproduktion 5 sp
 • Analyskurs: Manus 5 sp
 • Teamarbete i filmproduktion 5 sp

Främmande språk (5-15 sp)

Du kan välja att läsa främmande språk som dina utvecklingsstudier. Du väljer själv vilket språk du vill läsa in dig på och till vilken omfattning. Till exempel dessa språk kan du som Arcada student studera:

 • Franska
 • Ryska
 • Spanska
 • Tyska

Forskningsstudier (30 sp)

Lärdomsprov och metodik (30 sp)

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa också komplexa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd av avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Metodik 5 sp
 • Svenska: Akademiskt skrivande 5 sp
 • Examensseminarium 5 sp
 • Lärdomsprov 15 sp