Fred Nordström
Proprefekt, Utbildningsansvarig, Film och media
+358 294 282 829
fred.nordstrom[a]arcada.fi

Monica Löv
Amanuens
+358 294 282 568
monica.lov[a]arcada.fi

Nanna Engebretsen
Inriktningsansvarig lektor (Producentskap)
+358 294 282 586
nanna.engebretsen[a]arcada.fi

Kauko Lindfors
Inriktningsansvarig lektor (Ljudarbete)
+358 294 282 802
kauko.lindfors[a]arcada.fi

Robert Nordström
Inriktningsansvarig lektor (Foto och klipp)
+358 294 282 587
robert.nordstrom[a]arcada.fi

Jan Nåls
Inriktningsansvarig lektor (Manus och regi)
+358 294 282 845
jan.nals[a]arcada.fi

Jutta Törnqvist
Inriktningsansvarig lektor (Online media)
+358 294 282 848
jutta.tornqvist[a]arcada.fi