Fred Nordström
Utbildningsansvarig, Film och media
+358 207 699 429
fred.nordstrom@arcada.fi

Monica Löv
Amanuens
+358 207 699 568
monica.lov@arcada.fi

Nanna Engebretsen
Inriktningsansvarig lektor (Producentskap)
+358 207 699 586
nanna.engebretsen[a]arcada.fi

Kauko Lindfors
Inriktningsansvarig lektor (Ljudarbete)
+358 207 699 402
kauko.lindfors@arcada.fi

Robert Nordström
Inriktningsansvarig lektor (Foto och klipp)
+358 207 699 587
robert.nordstrom@arcada.fi

Jan Nåls
Inriktningsansvarig lektor (Manus och regi)
+358 207 699 445
jan.nals@arcada.fi

Jutta Törnqvist
Inriktningsansvarig lektor (Online media)
+358 207 699 448
jutta.tornqvist@arcada.fi