Breddstudieutbytet bygger på ett samarbetsavtal mellan Arcada och Svenska social- och kommunalhögskolan. Syftet är att ge studerande möjlighet att utvidga sin kompetens med journalistikinriktade (på SSKH) respektive film- och tv-kurser (på Arcada). Meningen är att deltagarna i utbytet, ur det överenskomna kursutbudet hos samarbetspartnern, väljer en helhet som kan godkännas som ett breddstudiepaket/litet biämne i respektive examen. Värt att notera är vidare att en del av SSKHs kurser är integrerade vilket skall beaktas då man väljer innehållet i paketet.

För vidare information om breddstudieutbyte, kontakta examensansvariga för mediekultur, Fred Nordström per tel. +358 294 282 829 eller epost fred.nordstrom[a]arcada.fi.

Info om de kurser som SSKH erbjuder för Arcada finns här Extern länk.