Kontaktinformation

Tomas Träskman
Prefekt
+358 294 282 599
tomas.traskman[a]arcada.fi

Monica Löv
Amanuens
+358 294 282 568
monica.lov[a]arcada.fi

Mirko Ahonen
Lärare i online media
+358 294 282 886
mirko.ahonen[a]arcada.fi

Maria Bäck
Lektor i kulturproduktion / Utbildningsansvarig för kulturproducentskap
+358 294 282 571
maria.back[a]arcada.fi

Nanna Engebretsen
Lektor i producentskap
+358 294 282 586
nanna.engebretsen[a]arcada.fi

Klaus Grabber
Lärare i klipp
+358 400 740 640
klaus.grabber[a]arcada.fi

John Grönvall
Lärare i mediekultur
+358 294 282 839
john.gronvall[a]arcada.fi

Niclas Hallgren
Teknisk ledare
+358 294 282 824
niclas.hallgren[a]arcada.fi

Kauko Lindfors
Lektor i mediekultur
+358 294 282 802
kauko.lindfors[a]arcada.fi

John Lönnfeldt
Studioingejör med lageransvar
+358 294 282 594
john.lonnfeldt[a]arcada.fi

Sofia Molin
Lektor i kulturproduktion
sofia.molin[a]arcada.fi

Fred Nordström
Lektor i mediekultur / Proprefekt, Utbildningsansvarig för Mediekultur
+358 294 282 829
fred.nordstrom[a]arcada.fi

Robert Nordström
Lektor i mediekultur
+358 294 282 587
robert.nordstrom[a]arcada.fi

Mats Nylund
Överlärare i mediekultur
+358 294 282 841
mats.nylund[a]arcada.fi

Jan Nåls
Överlärare i mediekultur
+358 294 282 845
jan.nals[a]arcada.fi

Tiina Räisä
Lektor i mediekultur
+358 294 282 431
tiina.raisa[a]arcada.fi

Arash Sammander
Lektor i online media
arash.sammander[a]arcada.fi

Richard Silin
Lektor i kulturproduktion
+358 294 282 852
richard.silin[a]arcada.fi

Matteo Stocchetti
Överlärare i mediekultur
+358 294 282 659
matteo.stocchetti[a]arcada.fi

Jutta Törnqvist
Lektor i online media
+358 294 282 848
jutta.tornqvist[a]arcada.fi