Omtentamen

Information om examinationer och ordinarie tentamen hittar du i kursbeskrivningen på asta eller i itslearning.
Utöver dessa examinationer ordnas det med extra tillfällen för att avlägga t.ex. fristående bokexamen, analyskurser och mognadsprov.
Anmäl dig till dessa extra tentamenstillfällen genom att skicka ett epostmeddelande till institutionens amanuens minst en (1) vecka innan.

Läsåret 2021-2022

Bokexamen, analyskurser, överenskomna kurstenter

Inga inbokade omtentamens tillfällen för tillfället, pga det rådande Covid-19 läget.

Datum Klockslag Rum
Tent 1
Tent 2
Tent 3
Tent 4
Tent 5