Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Genom regelbunden kontakt med föreläsare, forskare och ledande branschexperter utvecklar du som student professionella och analytiska färdigheter som gör dig konkurrenskraftig inom kultur- och mediefälten. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar sammanlagt 285 studenter.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor om dina studier? Intresserad av att studera utomlands eller av att delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt? Kontakta institutionens amanuens. Även dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.