Här hittar du samlade kontaktuppgifter till den undervisande personalen inom socionomutbildningen.

Boel Blomqvist,
B4, boel.blomqvist@arcada.fi, tfn. +358 294 282 701
Lektor i det sociala området, Utbildningansvarig, lärartutor år 3-4

Bettina Brantberg-Ahlfors (Tjänstledig läsåret 2020-2021)
B4, bettina.brantberg@arcada.fi, tfn. +358 294 282 520
Lektor i det sociala området, 

Arla Cederberg, B4, arla.cederberg@arcada.fi, tfn. +358 294 282 542
Lektor i samhällsvetenskaper, praktikansvarig år 3

Noora Lohi, B4, noora.lohi@arcada.fi, tfn. +358 294 282 651
Lektor i småbarnspedagogik, praktikansvarig år 1

Ingmar Sigfrids, B4, ingmar.sigfrids@arcada.fi, tfn. +358 294 282 548
Lektor i samhällsvetenskaper, lärartutor år 1-2

Eivor Söderström, B4, eivor.soderstrom@arcada.fi, tfn +358 294 282 550
Lärare inom det sociala området, praktikansvarig år 2

Åsa Rosengren, B4, asa.rosengren@arcada.fi, tfn. +358 294 282 525
Överlärare i det sociala området

Maria Enoksson, B4, maria.enoksson@arcada.fi, tfn. +358 294 282 572
Amanuens