Här hittar du kontaktuppgifter till lärarna på idrottsutbildningen

Katri Ruutu, B4, E-post:katri.ruutu@arcada.fi, tfn +358 294 282 885
Lektor i idrott

Topi Taskinen, B4, E-post:topi.taskinen@arcada.fi, tfn +358 294 282 803
Lektor i idrott, ansvarig för profileringen tränarskap

Cia Törnblom, B4, E-post:cia.tornblom@arcada.fi, tfn +358 294 282 621
Lektor i idrott, ansvarig för profileringen hälsofrämjande

Marko Vaappo, B4, E-post:marko.vaappo@arcada.fi, tfn +358 294 282 685
Lektor i idrott, utbildningsansvarig

Riitta Vienola (vårdledig), B4, E-post:riitta.vienola@arcada.fi, tfn +358 294 282 560
Lektor i idrott

Maria Enoksson, B4, E-post:maria.enoksson@arcada.fi, tfn +358 294 282 572
Amanuens