Här hittar du kontatkuppgifter till och information om lärarna på fysioterapiutbildningen

Personalen i fysioterapiteamet är:

Linnéa von Hedenberg-Löfman, ft, B4, E-post: linnea.hedenberg-lofman@arcada.fi, tfn +358 294 282 539
Undervisning i Anatomi och biomekanik, hälsofrämjande arbete, fysioterapeutiska bedömningar och metoder (massage, ledmätning, muskeltöjning), handledare i Yrkespraktik I/II/III (Föräldraledig hösten 2020)

Kati Hellsten, ft, B4, E-post: kati.hellsten@arcada.fi, tfn. +358 294 282 530  
Undervisning i hälsofrämjande arbete, Rörelseapparaten anatomi, fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 (massage, ledmätning, muskeltöjning), Människan i rörelse, fysioterapeutiska bedömningar och metoder 2 (ledmobilisering, hållning samt gånganalys), Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorganen, Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi. Handledare i Yrkespraktik I/II/III.

Thomas Hellsten, ft , B4, E-post: thomas.hellsten@arcada.fi tfn +358 294 282 531
Undervisning i Människan i rörelse, fysioterapeutiska bedömningar och metoder (ledmobilisering, hållning samt gånganalys), Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorganen, handledare i Yrkespraktik I/II/III.
Gruppansvarig och lärartutor för LÅ 2

Anne Kokko, HVM, ft, B4, E-post: anne.kokko@arcada.fi, tfn +358 294 282 515
Undervisning i fysioterapeutiska bedömningar och metoder (facilitering), rehabilitering och neurologisk fysioterapi. Handledare i yrkespraktik I/II/ III. Gruppansvarig och lärartutor för LÅ 1. Internationell kontaktperson i fysioterapiprogrammet.

Joachim Ring, ft (HYH), utbildningsansvarig, B4, E-post: joachim.ring@arcada.fi,  tfn +358 294 282 825
Undervisning i fysioterapeutiska bedömningar och metoder (muskeltöjning, ledmätning, muskeltestning), klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystemen. Handledare i Yrkespraktik I/II/III/IV. Gruppansvarig och lärartutor för LÅ 3 och 4. Ansvarsperson för testlaboratoriet.

Susanna Tallqvist, ft, B4, E-post: susanna.tallqvist@arcada.fi, tfn +358 294 282 631
Undervisning i rehabilitering och neurologisk fysioterapi, Tilläpad fysioterapeutisk bedömning. Handledare i yrkespraktik I/II/ III.

Maria Enoksson, Amanuens, C3, E-post: maria.enoksson@arcada.fi, tfn +358 294 282 572