Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder.

För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Socionom

Utbildningen till socionom har som mål att utbilda socionomer med bred baskunskap. Med socialpedagogiken som grund strävar utbildningen till att se människan ur flera olika perspektiv. Det är också viktigt att beakta förändringar som sker i samhället och nya behov som uppstår. Socialpedagogiskt arbete bör ske utgående ifrån dessa omständigheter. Socionomen är delaktig i verksamheten tillsammans med klienten som fostrare och handledare.

Idrottsinstruktör

Examensbenämning: Idrottsinstruktör (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Marko Vaappo

Ergoterapeut

Examensbenämning: Ergoterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Annikki Arola

Fysioterapeut

Examensbenämning: Fysioterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Joachim Ring