Carina Kiukas
Prefekt
+358 207 699 536
carina.kiukas@arcada.fi

Maria Enoksson
Amanuens
+358 207 699 572
maria.enoksson@arcada.fi

Jukka Surakka
Forskningschef
+358 207 699 499
jukka.surakka@arcada.fi

Annikki Arola
Proprefekt, Lektor i ergoterapi, Utbildningsansvarig för ergoterapiutbildningen och för Hälsofrämjande HYH
+358 207 699 422
annikki.arola@arcada.fi

Marina Arell-Sundberg
Lektor i ergoterapi
+358 207 699 426
marina.arell-sundberg@arcada.fi

Bettina Brantberg-Ahlfors
Lektor i det sociala området, Utbildningsansvarig för socionomutbildningen
+358 207 699 520
bettina.brantberg-ahlfors@arcada.fi

Arla Cederberg
Lektor i samhällsvetenskaper
+358 207 699 542
arla.cederberg@arcada.fi

Denice Haldin
Lektor i ergoterapi
+358 207 699 500
denice.haldin@arcada.fi

Linnéa von Hedenberg-Löfman
Lektor i fysioterapi
+358 207 699 539
linnea.vonhedenberg-lofman@arcada.fi

Thomas Hellstén
Lektor i fysioterapi
+358 207 699 531
thomas.hellsten@arcada.fi

Ira Jeglinsky-Kankainen
Överlärare i rehabilitering, Utbildningsansvarig för Rehabilitering HYH
+358 207 699 434
ira.jeglinsky-kankainen@arcada.fi

Anne Kokko
Lektor i fysioterapi
+358 207 699 515
anne.kokko@arcada.fi

Heidi Peri
Lektor i ergoterapi
+358 207 699 436
heidi.peri@arcada.fi

Jukka Piippo
Överlärare i mental hälsa, Utbildningsansvarig för Mental Health (HYH)
+358 207 699 590
jukka.piippo@arcada.fi

Katri Ruutu
Lektor i idrottsvetenskaper
+358 40 512 64 71
katri.ruutu@arcada.fi

Joachim Ring
Lektor i fysioterapi, Utbildningsansvarig för fysioterapiutbildningen
+358 207 699 425
joachim.ring@arcada.fi

Åsa Rosengren
Överlärare i det sociala området, Utbildningsansvarig för Sociala området HYH
+358 207 699 525
asa.rosengren@arcada.fi

Ingmar Sigfrids
Lektor i samhällsvetenskaper (Det sociala området)
+358 207 699 548
ingmar.sigfrids@arcada.fi

Eivor Söderström
Lärare inom det sociala området
+358 207 699 550
eivor.soderstrom@arcada.fi

Topi Taskinen
Lektor i idrott
+358 207 699 403
topi.taskinen@arcada.fi

Cia Törnblom
Lektor i idrott
+358 207 699 414
cia.tornblom@arcada.fi

Marko Vaappo
Lektor i idrott, Utbildningsansvarig för Idrottsinstruktörsutbildningen
+358 207 699 685
marko.vaappo@arcada.fi

Riitta Vienola (vårdledig, timlärare under läsåret 2019-2020)
Lektor i idrott
+358 207 699 560
riitta.vienola@arcada.fi

Tove Werner
Lärare i ergoterapi
+358 207 699 696
tove.werner@arcada.fi