Carina Kiukas
Prefekt
+358 294 282 536
carina.kiukas@arcada.fi

Maria Enoksson
Amanuens
+358 294 282 572
maria.enoksson@arcada.fi

Jukka Surakka
Forskningschef
+358 294 282 899
jukka.surakka@arcada.fi

Annikki Arola
Proprefekt, Lektor i ergoterapi, Utbildningsansvarig för ergoterapiutbildningen och för Hälsofrämjande HYH
+358 294 282 822
annikki.arola@arcada.fi

Marina Arell-Sundberg
Lektor i ergoterapi
+358 294 282 826
marina.arell-sundberg@arcada.fi

Boel Blomqvist
Lektor i det sociala området, Utbildningsansvarig för socionomutbildningen
+358 294 282 701
boel.blomqvist@arcada.fi

Bettina Brantberg-Ahlfors (Tjänstledig läsåret 2020-2021)
Lektor i det sociala området, Utbildningsansvarig för socionomutbildningen
+358 294 282 520
bettina.brantberg-ahlfors@arcada.fi

Arla Cederberg
Lektor i samhällsvetenskaper
+358 294 282 542
arla.cederberg@arcada.fi

Denice Haldin
Lektor i ergoterapi
+358 294 282 500
denice.haldin@arcada.fi

Linnéa von Hedenberg-Löfman (Föräldraledig hösten 2020)
Lektor i fysioterapi
+358 294 282 539
linnea.vonhedenberg-lofman@arcada.fi

Kati Hellstén
Lektor i fysioterpi
+358 294 282 530

Thomas Hellstén
Lektor i fysioterapi
+358 294 282 531
thomas.hellsten@arcada.fi

Ira Jeglinsky-Kankainen
Överlärare i rehabilitering, Utbildningsansvarig för Rehabilitering HYH
+358 294 282 834
ira.jeglinsky-kankainen@arcada.fi

Jyrki Kettunen
Seniorforskare
+358 0294 282 508
jyrki.kettunen@arcada.fi

Anne Kokko
Lektor i fysioterapi
+358 294 282 515
anne.kokko@arcada.fi

Maria Nygård
Projektledare
+358 294 282 684
maria.nygard@arcada.fi

Heidi Peri
Lektor i ergoterapi
+358 294 282 836
heidi.peri@arcada.fi

Jukka Piippo
Överlärare i mental hälsa, Utbildningsansvarig för Mental Health (HYH)
+358 294 282 590
jukka.piippo@arcada.fi

Katri Ruutu
Lektor i idrottsvetenskaper
+358 0294 282 885
katri.ruutu@arcada.fi

Joachim Ring
Lektor i fysioterapi, Utbildningsansvarig för fysioterapiutbildningen
+358 294 282 825
joachim.ring@arcada.fi

Åsa Rosengren
Överlärare i det sociala området, Utbildningsansvarig för Sociala området HYH
+358 294 282 525
asa.rosengren@arcada.fi

Ingmar Sigfrids
Lektor i samhällsvetenskaper (Det sociala området)
+358 294 282 548
ingmar.sigfrids@arcada.fi

Eivor Söderström
Lärare inom det sociala området
+358 294 282 550
eivor.soderstrom@arcada.fi

Topi Taskinen
Lektor i idrott
+358 294 282 803
topi.taskinen@arcada.fi

Cia Törnblom
Lektor i idrott
+358 294 282 621
cia.tornblom@arcada.fi

Marko Vaappo
Lektor i idrott, Utbildningsansvarig för Idrottsinstruktörsutbildningen
+358 294 282 685
marko.vaappo@arcada.fi

Riitta Vienola (Föräldraledig hösten 2020)
Lektor i idrott
+358 294 282 560
riitta.vienola@arcada.fi

Tove Werner
Lärare i ergoterapi
+358 294 282 696
tove.werner@arcada.fi