Här hittar du kontaktuppgifterna till personalen på institutionen för hälsa och välfärd

Carina Kiukas
Prefekt
+358 294 282 536
E-post:carina.kiukas@arcada.fi

Maria Enoksson
Amanuens
+358 294 282 572
E-post:maria.enoksson@arcada.fi

Jukka Surakka
Forskningschef
+358 294 282 899
E-post:jukka.surakka@arcada.fi

Annikki Arola
Proprefekt, Lektor i ergoterapi, Utbildningsansvarig för ergoterapiutbildningen och för Hälsofrämjande HYH
+358 294 282 822
E-post:annikki.arola@arcada.fi

Marina Arell-Sundberg
Lektor i ergoterapi
+358 294 282 826
E-post:marina.arell-sundberg@arcada.fi

Arla Cederberg
Lektor i samhällsvetenskaper
+358 294 282 542
E-post:arla.cederberg@arcada.fi

Eva Edgren
Lektor inom det sociala området med fokus på social- och småbarnspedagogik
+358 294 282 699 (Arcadas växel)
E-post:eva.edgren@arcada.fi

Denice Haldin
Lektor i ergoterapi
+358 294 282 500
E-post:denice.haldin@arcada.fi

Linnéa von Hedenberg-Löfman 
Lektor i fysioterapi
+358 294 282 539
E-post:linnea.vonhedenberg-lofman@arcada.fi

Kati Hellstén
Lektor i fysioterpi
+358 294 282 530

Thomas Hellstén
Lektor i fysioterapi
+358 294 282 531
E-post:thomas.hellsten@arcada.fi

Ira Jeglinsky-Kankainen
Överlärare i rehabilitering, Utbildningsansvarig för Rehabilitering HYH
+358 294 282 834
E-post:ira.jeglinsky-kankainen@arcada.fi

Jyrki Kettunen
Seniorforskare
+358 0294 282 508
E-post:jyrki.kettunen@arcada.fi

Anne Kokko
Lektor i fysioterapi
+358 294 282 515
E-post:anne.kokko@arcada.fi

Maria Nygård
Projektledare
+358 294 282 684
E-post:maria.nygard@arcada.fi

Heidi Peri
Lektor i ergoterapi
+358 294 282 836
E-post:heidi.peri@arcada.fi

Jukka Piippo
Överlärare i mental hälsa, Utbildningsansvarig för Mental Health (HYH)
+358 294 282 590
E-post:jukka.piippo@arcada.fi

Katri Ruutu
Lektor i idrottsvetenskaper
+358 0294 282 885
E-post:katri.ruutu@arcada.fi

Joachim Ring
Lektor i fysioterapi, Utbildningsansvarig för fysioterapiutbildningen
+358 294 282 825
E-post:joachim.ring@arcada.fi

Åsa Rosengren
Överlärare i det sociala området, Utbildningsansvarig för Sociala området HYH
+358 294 282 525
E-post:asa.rosengren@arcada.fi

Ingmar Sigfrids
Lektor i samhällsvetenskaper (Det sociala området)
+358 294 282 548
E-post:ingmar.sigfrids@arcada.fi

Eivor Söderström
Lärare inom det sociala området
+358 294 282 550
E-post:eivor.soderstrom@arcada.fi

Topi Taskinen
Lektor i idrott
+358 294 282 803
E-post:topi.taskinen@arcada.fi

Cia Törnblom
Lektor i idrott
+358 294 282 621
E-post:cia.tornblom@arcada.fi

Marko Vaappo
Lektor i idrott, Utbildningsansvarig för Idrottsinstruktörsutbildningen
+358 294 282 685
E-post:marko.vaappo@arcada.fi

Riitta Vienola (Vårdledig läsåret 2021-2022)
Lektor i idrott
+358 294 282 560
E-post:riitta.vienola@arcada.fi

Tove Werner
Lärare i ergoterapi
+358 294 282 696
E-post:tove.werner@arcada.fi