Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Med öppenhet och innovation som ledord utbildar institutionen morgondagens experter för en arbetsmarknad i konstant förändring. Inom våra utbildningar lägger vi också vikt vid nyfikenhet, hälsofrämjande och ledarskap för att du som utexaminerad ska utveckla de kompetenser som krävs inom din bransch och för du ska kunna driva utvecklingen inom den vidare. 

På Institutionen för hälsa och välfärd utbildar vi Ergoterapeuter, Fysioterapeuter, Idrottsintruktörer och Socionomer. Vi har även 4 masterutbildningar inom Hälsofrämjande, Rehabilitering, Sociala området och Mental Health. 

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor gällande dina studier? Kontakta i första hand institutionens amanuens Maria Enoksson. Även utbildningsansvarig lektor, dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.