Silas Gebrehivot, Utbildningsansvarig, tfn +358 207 699 612, silas.gebrehivot@arcada.fi

Gitta Eriksson, Amanuens, gitta.eriksson[a]arcada.fi