Du får en yrkeshögskoleexamen och blir Ingenjör (YH).

Läs om de kompetenser som utvecklas under studier.

Kompetenser (gamla studieplaner, studenter som börjat 2020 eller före)

Kompetenser (den nya studieplanen, studenter som börjar 2021 och efter)

Placering i arbetslivet / Karriärmöjligheter

Utbildningen i process- och materialteknik ger kompetens för uppgifter som ingenjör eller förman vid ett industriellt företag. Ingenjörer och materialspecialister krävs inom i stort sett alla industriella branscher – från tillverkningsindustrin till dess leveranskedjor och den offentliga sektorn.

Vanliga jobbtitlar inkluderar t.ex. processingenjör, produktingenjör, designingenjör, laboratorieingenjör, materialingenjör och försäljningsingenjör.

Fortsatta studier

Om du vill fortsätta studera efter din yrkeshögskoleexamen så har du många möjligheter. Du kan välja att fortsätta dina studier vid ett universitet (magisterstudier) eller efter tre års arbetserfarenhet fortsätta vid Arcada eller en annan yrkeshögskola och läsa till en masterexamen (högre yrkeshögskoleexamen).

En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. På arbetsmarknaden motsvarar en högre yrkeshögskoleexamen en magisterexamen från ett universitet och ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen. Med start 2016 erbjuder Arcada en masterutbildning för ingenjörer inom Real Estate Energy (på engelska).

Magisterstudierna vid universitet omfattar i regel 120 studiepoäng (två års heltidsstudier). Universiteten bestämmer på vilka grunder sökanden antas.

Licentiat- och doktorandstudier på universitetsnivå är ett möjligt alternativ efter en magister- eller masterexamen. Universiteten bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Specialiseringsstudier är också ett alternativ för att fördjupa din yrkeskompetens. Studierna genomförs som flerformsundervisning och passar utmärkt även för förvärvsarbetande personer.

Mera information: