Additive manufacturing
 Design to product using additive manufacturing capabilities

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Silas Gebrehiwot
Undervisningsspråk: Engelska (de flesta kurser) och svenska

Är du nyfiken på hållbar produktutveckling? Ser du fram emot att fördjupa dig i teorin för material och tillverkningsprocesser av produkter samt analys och testning av dem? I så fall är utbildningsprogrammet Process- och materialteknik rätt val för dej.

Utbildningsprogrammet

Dina studier omfattar modern polymerteknologi och processteknik samt hållbar produktdesign och utveckling. Du lär dej att utveckla nya produkter med funktionella material. Du lär dig vidare om moderna och hållbara material och deras egenskaper, och kommer därmed att effektivt välja rätt material för teknisk design. Flera kurser i mekanisk design och analys utgör stommen för FE-analys och simuleringsprogramvara för tekniskt designade produkter.

De teoretiska kunskaperna ger dej möjlighet att delta i produktutvecklingsprocesser. Dina designidéer blir till prototyper och tillverkas med 3D-printers och formsprutningsmaskin. Du kommer att lära dig olika processmetoder för olika polymerer.

Forskning och samarbete

Forskningen på Institutionen för energi och materialteknik fokuserar på funktionella material och energieffektivitet utgående från samhällets och företagens behov. Inom utbildningsprogrammet Process- och materialteknik fokuserar man på hållbara material, produktutveckling och tekniska analyser. Som studerande har du därför en möjlighet att delta i dessa forskningsprocesser.

Yrkeshögskolan Arcada tror på och eftersträvar nära samarbete med organisationer, företag och den offentliga sektorn. Akademiska nätverk, med mer än 90 universitet världen över, industrikontakter och forskningsprojekt garanterar att vår expertis är omfattande och aktuell. Under din studietid har du möjlighet att utnyttja forskningens och avdelningens nätverk för att utveckla din kompetens, och under de två praktikperioderna får du arbetserfarenhet som ger dig en konkurrenskraftig yrkeskompetens när du utexamineras från Arcada.