Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Utbildningsansvarig: Silas Gebrehiwot

Utbildningens syfte och mål

Är du nyfiken på produktutveckling? Vill du lära dig hur du skapar och designar smarta och miljövänliga produkter med de rätta funktionella materialen? Uppskattar du en dynamisk och forskningsorienterad atmosfär?

Utbildningen i process- och materialteknik på Arcada har ett klart uttalat fokus – funktionella material och design. Du kanske redan har hört om produkter med smarta och funktionella egenskaper? I många fall ligger faktiskt det smarta just i materialvalet. Polymer erbjuder ofta den perfekta kombinationen egenskaper – den låga vikten, mekaniska styrkan, flexibiliteten och låga produktionskostnaden är bara några av fördelarna med polymerbaserade materiallösningar. Inom vår utbildning studerar du materialvetenskap och -teknologi och blir en expert inom ett område på tillväxt med en konstant efterfrågan på ingenjörer.

Dina studier kombinerar modern polymerteknologi och -processer med hållbar utveckling och design, och du får ett expertkunnande inom produktinnovation med utgångspunkt i funktionella material.

Behovet av miljövänliga materialval syns tydligt vart du än vänder dig i din vardag. Vårt samhälle måste värna om energi och färskvatten samtidigt som avfallet från konsumtion och produktion av dagligvaror måste minimeras. Under dina studier lär du dig om bio-baserade polymer som ett hållbart materialval samt användningen av funktionella och kostnadseffektiva material i allmänhet. Du får även kunskap om de lösningar som i dag används för att konservera energi- och vattenresurser.

Utbildningens innehåll

Som studerande vid Process- och materialteknik programmet blir du insatt i de tekniska och ekonomiska ramarna för material- och processindustrin. Du kommer at lära dig att kunna välja, planera och använda funktionella, kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara processer för olika tillämpningar. Du lär dig också använda och utveckla de vanligaste produktionsmetoderna för olika produkter och råmaterial. Detta förutsätter även teoretiskt kunnande och utnyttjande av moderna IT-baserade verktyg  såsom AutoCAD, Mastercam och SolidWorks.

Forskning, utveckling och innovation

Som studerande vid institutionen för energi- och materialteknologi har du möjlighet att delta i institutionens aktiva forskningsmiljö och olika pågående projekt. På vår institution jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Institutionen fokuserar i den tillämpade forskningen på multifunktionella material och energieffektivitet och är lyhörda för samhällets och näringslivets behov. Forskarna utvecklar i samarbete med studenterna vardagliga produkter i syfte att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför.

Ett av våra prioritetsområdet är funktionella material som utgör ett exempel på ett forskningssamarbete mellan flera institutioner vid Arcada. Målet är att ta fram smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet. 

Samarbete (arbetsliv och högskolor)

Vi på yrkeshögskolan Arcada tror och satsar på samarbete med näringsliv och samhälle. Delaktighet i akademiska nätverk, kunskapsutbyten med över 90 universitet och högskolor världen över, ett brett kontaktnät inom näringsliv och samhälle samt en aktiv forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ligger till grund för vår ständigt aktuella expertis. Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer omvärlden till nytta.

En röd tråd som löper genom hela Arcadas utbildningsverksamhet är att studier inte enbart handlar om att läsa, utan också om att göra. Du får erfarenhet av arbetslivet både här hemma och i utlandet redan under studietiden på Arcada.

Genom nära samarbete med arbetslivet förvandlas din teoretiska kunskap till praktiska kompetenser redan under studietiden. Dina praktikperioder ger dig den perfekta chansen att kavla upp ärmarna, få arbetslivserfarenhet och inte minst få in en fot på flera olika företag och organisationer. Och kontakten till arbetslivet tar inte slut där. I många kurser jobbar du med verkliga projekt med både nationella som internationella företag som uppdragsgivare och många väljer att skriva sina examensarbeten för en extern organisation.