Design to product using additive manufacturing capabilities
Parameter optimization on NC5 plus injection moulding machine
Additive manufacturing
Taking work offset on CNC milling machine
Conducting material analysis using FTIR Spectroscopy

-

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Examensansvarig lektor: Silas Gebrehiwot
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.