Examensbenämning: Ingenjör (YH); Omfattning: 240 sp/4 år; Examensansvarig lektor: Kim Roos

Utbildningen i energi- och miljöteknik på Arcada fokuserar på distribuerade energisystem. En energiteknisk byggnadssanering kräver ett brett kunnande i byggnadsteknik, energiteknik och VVS-teknik. De nya formerna av energiteknik; värmepumpar, solvärmefångare, bränsleceller och vindkraft ställer ytterligare krav. Arbetsmarknaden har ett stort behov av experter med helhetskunnande i allt detta, och nu finns det äntligen en utbildning som ger dig just denna kompetens. För dig som vill påverka klimatförändringen och dessutom vara säker på att du får ett jobb efter examen är programmet i Energi- och miljöteknik ett värdefullt alternativ.

Utbildningen ger dig färdighet att planera och övervaka sanering av byggnader, beaktande energiförbrukning, miljövänlighet och kostnader. Detta betyder att du behärskar grunderna i byggnadsteknik och VVS-teknik samt har ett djupt kunnande i energi; både värmeöverföring och -produktion med minimal förlust. Till studierna hör också lagstiftning och företagsekonomiska studier, såsom investering och lönsamhet.

Den praktiska sidan av studierna baserar sig på precis de arbetsredskap som du förväntas behärska som utexaminerad och som du kommer att använda dig av i ditt kommande jobb. Utbildningen, som fokuserar på distribuerade energisystem, är unik i Finland. Innehållet i utbildningen har utvecklats i samarbete med ett tiotal ansedda företag och myndigheter.

Vad kan du som utexaminerad?

  • Skapa hållbara och moderna energisystem för fastigheter
  • Planera värme-, vatten- och ventilationssystem
  • Förbättra energieffektiviteten i redan existerande fastigheter
  • Förbättra ventilation och inomhusklimat
  • Hitta kostnadseffektiva lösningar och höja fastigheters värde

Vad ger dig utbildningen?

  • Garanterat arbete inom energi- och VVS-branscherna – säkerligen redan under studietiden.
  • Efter avslutad utbildning är du behörig att söka certifiering för t.ex. VVS-planering, arbetsledning och som energiexpert.

Forskning

Som studerande vid institutionen för energi- och materialteknologi har du möjlighet att delta i institutionens aktiva forskningsmiljö och olika pågående projekt. På vår institution jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Institutionen fokuserar i den tillämpade forskningen på multifunktionella material och energieffektivitet och är i sitt arbete lyhörd för samhällets och näringslivets aktuella behov. Forskarna utvecklar i samarbete med studenterna vardagliga produkter i syfte att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför och nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter.

Ett av våra prioritetsområdet är funktionella material som utgör ett exempel på ett forskningssamarbete mellan flera institutioner vid Arcada. Målet är att ta fram smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet. 

Samarbete (arbetsliv och högskolor)

Arcada satsar på samarbete med näringsliv och samhälle. Delaktighet i akademiska nätverk, samarbeten med över 90 universitet och högskolor världen över, ett brett kontaktnät inom näringsliv och samhälle samt en aktiv forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ligger till grund för vår expertis. Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer omvärlden till nytta.

En röd tråd som löper genom hela Arcadas utbildningsverksamhet är att studier inte enbart handlar om att läsa, utan också om att göra. Du får erfarenhet av arbetslivet både här hemma och i utlandet redan under studietiden på Arcada.

Genom nära samarbete med arbetslivet förvandlas din teoretiska kunskap till praktiska kompetenser redan under studietiden. Dina praktikperioder ger dig den perfekta chansen att kavla upp ärmarna, få arbetslivserfarenhet och inte minst få in en fot på flera olika företag och organisationer. I många kurser jobbar du också med verkliga projekt med både nationella som internationella företag som uppdragsgivare och många väljer att skriva sina examensarbeten för en extern organisation.