-

Stewart Makkonen-Craig
Proprefekt, Lektor i materialvetenskap
+358 207 699 477
E-post: stewart.makkonen-craig@arcada.fi

Carl-Johan Rosenbrjöijer
Prorektor, t.f. prefekt för institutionen för energi- och materialteknologi
E-post: carl-johan.rosenbroijer@arcada.fi

Elina Mustasilta
Amanuens
tfn +358 (0)40 635 1270
E-post: elina.mustasilta@arcada.fi

Harri Anukka
Laboratorieingenjör
+358 294 282 552
E-post: harri.anukka@arcada.fi

Silas Gebrehiwot
Lektor i maskinteknik, utbildningsansvarig för Process- och materialteknik och Materials and Processing Technology
+358 294 282 612
E-post: silas.gebrehiwot@arcada.fi

Rene Herrmann
Lektor i naturvetenskap och kompositmaterial
+358 294 282 544
E-post: rene.herrmann@arcada.fi

Kim Rancken
Lektor i elektronik
+358 294 282 522
E-post: kim.rancken@arcada.fi

Kim Roos
Lektor i energiteknik, utbildningsansvarig för Energi- och miljöteknik
+358 294 282 630
E-post: kim.roos@arcada.fi

Kim Skön
Lektor i naturvetenskap och energiteknik
+358 294 282 527
E-post: kim.skon@arcada.fi

Mathew Vihtonen
Lektor i maskinteknik
+358 207 699 632
E-post: mathew.vihtonen@arcada.fi

Matias Waller
Överlärare i automationsteknik
E-post: matias.waller@arcada.fi

Faizan Asad
Projektforskare
+358 40 610 8753
E-post: faizan.asad@arcada.fi

Rasmus Björkvall
Laboratorieingenjör
+358 40 593 7105
E-post: rasmus.bjorkvall@arcada.fi