-

Mirja Andersson
Prefekt
+358 294 282 570
mirja.andersson@arcada.fi

Elina Mustasilta
Amanuens
tfn +358 (0)40 635 1270
elina.mustasilta@arcada.fi

Harri Anukka
Laboratorieingenjör
+358 294 282 552
harri.anukka@arcada.fi

Silas Gebrehiwot
Lektor i maskinteknik, utbildningsansvarig för Process- och materialteknik och Materials and Processing Technology
+358 294 282 612
silas.gebrehiwot@arcada.fi

Rene Herrmann
Lektor i naturvetenskap och kompositmaterial
+358 294 282 544
rene.herrmann@arcada.fi

Stewart Makkonen-Craig
Lektor i materialvetenskap
+358 207 699 477
stewart.makkonen-craig@arcada.fi

Kim Rancken
Lektor i elektronik
+358 294 282 522
kim.rancken@arcada.fi

Kim Roos
Lektor i energiteknik
+358 294 282 630
kim.roos@arcada.fi

Kim Skön
Lektor i naturvetenskap och energiteknik, utbildningsansvarig för Energi- och miljöteknik
+358 294 282 527
kim.skon@arcada.fi

Mathew Vihtonen
Lektor i maskinteknik
+358 207 699 632
mathew.vihtonen@arcada.fi

Faizan Asad
Projektforskare
+358 40 610 8753
faizan.asad@arcada.fi

Rasmus Björkvall
Laboratorieingenjör
+358 40 593 7105
rasmus.bjorkvall@arcada.fi