Mirja Andersson
Prefekt
+358 207 699 570
mirja.andersson@arcada.fi

Gitta Eriksson
Amanuens
gitta.eriksson@arcada.fi

Harri Anukka
Laboratorieingenjör
+358 207 699 552
harri.anukka@arcada.fi

Silas Gebrehiwot

Lektor i maskinteknik, utbildningsansvarig för Process- och materialteknik och Materials and Processing Technology
+358 207 699 612
silas.gebrehiwot@arcada.fi

Rene Herrmann
Lektor i naturvetenskap och kompositmaterial
+358 207 699 544
rene.herrmann@arcada.fi

Stewart Makkonen-Craig
Lektor i materialvetenskap
+358 207 699 477
stewart.makkonen-craig@arcada.fi

Kim Rancken
Lektor i elektronik
+358 207 699 522
kim.rancken@arcada.fi

Kim Skön
Lektor i naturvetenskap och energiteknik, utbildningsansvarig för Energi- och miljöteknik
+358 207 699 527
kim.skon@arcada.fi

Mathew Vihtonen
Lektor i maskinteknik
+358 207 699 632
mathew.vihtonen@arcada.fi

Maiju Virtanen
Forskare
+358 207 699 454
maiju.virtanen@arcada.fi