Läsåret 2019-2020

En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats. Under denna period ordnas minst 2 omtentamina.

Ifall du önskar skriva omtentamen,  vänligen kontakta läraren för ifrågavarande kurs.