Som ingenjörsstudent på vår institution rullar du inte tummarna i väntan på din examen innan du på allvar får delta i nyskapande forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. På institutionen jobbar studenter och forskare sida vid sida i projekt och utvecklar vardagliga produkter för att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför. Projekten fokuserar på multifunktionella material och energieffektivitet och vi utgår från samhällets och näringslivets behov. Vi tar fram bl.a. nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter och tar fram smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet. Vi samarbetar med bl.a. Helsingfors Energi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Chalmers tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Finlands fastighetsförbund.