På institutionen för energi- och materialteknik träffar du långt över 200 studiekompisar som liksom du valt att bli ingenjörer med stark yrkeskompetens och -profil. På institutionen finns två utbildningar och här råder en internationell stämning. 

Hållbar utveckling och nytänkande är ledtrådar i utbildningen. Vi lägger stor vikt på goda företagskontakter och nätverkande, och du får redan i tidigt skede av dina studier insyn i arbetsmarknaden. 

Stöd och råd i studiefrågor

På kursspecifika frågor svarar ifrågavarande lärare eller utbildninsgansvarig. Ifall du har frågor gällande dina studier i allmänhet, din studieplan, praktik, utbytesstudier etc,  kan du kontakta amanuensen. Ifall du önskar studiehandledning och rådgivning i ärenden som gäller t.ex. motivationsbrist, stress, läs- och skrivsvårigheter, studieteknik kan du vända dig till studieservice i C3. Ifall du är osöker på vem du ska kontakta i ditt ärende kan du alltid först kontakta amanuensen (säkrast anträffbar måndagar och fredagar på institutionen). 

Lärartutorerna stöder dig i din utveckling och med karriärmål.

Lärartutorer 2019-20

Energi- och miljöteknik:

Kim Skön
Kim Rancken

Process- och materialteknik:

Silas Gebrehiwot