På institutionen för energi- och materialteknologi träffar du över 300 studiekompisar som liksom du har valt att bli ingenjörer med stark yrkeskompetens och -profil. På institutionen finns två utbildningar och här råder en internationell stämning.

Hållbar utveckling och nytänkande är ledtrådar i utbildningarna. Vi lägger stor vikt på goda företagskontakter och nätverkande, och du får redan i tidigt skede av dina studier insyn i arbetsmarknaden.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor gällande dina studier? Kontaktainstitutionens amanuens Elina Mustasilta. På kursspecifika frågor svarar ifrågavarande lärare eller utbildninsgansvarig. Du kan också kontakta din studenttutor eller Arcadas vägledningscenter i C1.