På institutionen för energi- och materialteknik träffar du långt över 200 studiekompisar som liksom du valt att bli ingenjörer med stark yrkeskompetens och -profil. På institutionen finns två utbildningar och här råder en internationell stämning. 

Hållbar utveckling och nytänkande är ledtrådar i utbildningen. Vi lägger stor vikt på goda företagskontakter och nätverkande, och du får redan i tidigt skede av dina studier insyn i arbetsmarknaden. 

Stöd och råd i studiefrågor

På kursspecifika frågor svarar ifrågavarande lärare eller utbildninsgansvarig. Kontakta amanuensen Elina Falcão (elina.falcao@arcada.fi) ifall du har allmänna frågor gällande dina studier, din studieplan, praktik, utbytesstudier etc. 

Studievägledare och specialpedagog Mia Ekström erbjuder ett omfattande utbud och en individuellt formad service tillgänglig  för alla studerande under hela studietiden. Vill du utveckla dina studiefärdigheter, din stress- eller karriärhantering? Känns det svårt med självstudier, planering eller tidsanvändning? Känner du dig osäker i ditt val av studier, framtid eller motivation? Har du dyslexi, koncentrationssvårigheter, depression eller annat som påverkar ditt lärande? Mia finns i Studieservice i C3, boka tid via mia.ekstrom@arcada.fi. Mer information finns här.

Lärartutorerna stöder dig i din kompetensutveckling och med dina karriärmål.

Lärartutorer för Energi- och miljöteknik:

Kim Skön
Kim Rancken

Lärartutorer för Process- och materialteknik:

Silas Gebrehiwot