Examensbenämning: Tradenom (Högre YH)
Omfattning: 90 sp/2-3 år
Utbildningsansvarig: Minna Stenius
Utbildningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.