Läsår 2021-2022

Presentationen för första årets studerande hålls 09.05.2022 kl. 13:30-14:30

Presentationen för andra årets studerande hålls 15.02.2022 kl. 14:00-15:00

  • presentationen för första årets studerande om andra årets studier hittas nedan.
  • presentationen för andra årets studerande om tredje årets studier hittas nedan.