2020-2021

Presentationen för första årets studerande hålls 18.5.2021 kl. 13.30-14.30

Presentationen för andra årets studerande hålls 10.2.2021 kl. 11.15-12

 

  • presentationen för första årets studerande om andra årets studier hittas nedan efter den 18.5.2021
  • presentationen för andra årets studerande om tredje årets studier hittas nedan