Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1 år
Utbildningsansvarig: Magnus Westerlund
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna