En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats. Under denna period ordnas minst 2 omtentamina.

Omtentamenstillfällen arrangeras av kursens ansvariga lärare på en tidpunkt som examinatorn anser lämplig ur studenternas och kursuppläggets synvinkel. När omtentamenstillfällena ordnas framgår ur kursbeskrivningen på ASTA och på itslearning. Läraren kan om han/hon önskar ta i bruk ett anmälningssystem som förutsätter att du gör en elektronisk anmälan på itslearning.