Inom institutionen forskar vi aktivt, något som syns också i din vardag som student hos oss. På vår institution jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Vi tar även fram olika lösningar för näringslivet och samarbetar med olika företag.

Just nu forskar vi aktivt inom:

  • analys av stora datamängder, s.k. Big Data
  • informationssäkerhet
  • finansiell stabilitetsforskning (se www.risklab.fi Extern länk)
  • textanalytik och
  • maskininlärning
  • digital marknadsföring med fokus på turism, e-handel och kundrelationshantering

Du kan läsa mera om forskningen på institutionen och på Arcada på högskolans hemsida Extern länk.