-

Spännande möjligheter, internationell atmosfär och företagskontakter genomsyrar utbildningarna på institutionen för ekonomi och affärsanalys, Vi förbereder dig för en framtida karriär med betoning på innovativa lösningar och praktiskt yrkeskunnande. För att ge dig beredskap att ta dig an de internationella utmaningar som dagens arbetsliv innebär, jobbar vi med Arcada Business School-konceptet, vilket betyder att studenterna inom företagsekonomi och International Business samarbetar och läser det första året tillsammans. Tillsammans med våra över 900 tradenom- och ingejörsstudenter stöder vi dig på väg ut i framtidens näringsliv.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor om dina studier? Kontakta i första hand institutionens amanuenser Hanna Grönholm eller Olivia Lindström (Camilla Genberg moderskapsledig). Även dina lärare, lärartutorer och din utbildnigsansvariga hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta dina studenttutorer eller Studieservice i C3.

Lärartutorer 

Företagsekonomi och International Business:
Susanna Fabricius
Alla studenter inom utbildningarna
Informationsteknik:
Jonny Karlsson
Alla studenter inom Informationsanalys

Studievägledare

Specialpedagog Mia Ekström erbjuder ett omfattande utbud och en individuellt formad service tillgänglig  för alla studerande under hela studietiden. Vill du utveckla dina studiefärdigheter, din stress- eller karriärhantering? Känns det svårt med självstudier, planering eller tidsanvändning? Känner du dig osäker i ditt val av studier, framtid eller motivation? Har du dyslexi, koncentrationssvårigheter, depression eller annat som påverkar ditt lärande? Mia finns i Studieservice i C3, boka tid via E-post: mia.ekstrom@arcada.fi. Mer information hittar du här.