Spännande möjligheter, internationell atmosfär och företagskontakter genomsyrar utbildningarna på institutionen för ekonomi och affärsanalys, Vi förbereder dig för en framtida karriär med betoning på innovativa lösningar och praktiskt yrkeskunnande. För att ge dig beredskap att ta dig an de internationella utmaningar som dagens arbetsliv innebär, jobbar vi med Arcada Business School-konceptet, vilket betyder att studenterna inom företagsekonomi och International Business samarbetar och läser det första året tillsammans. Tillsammans med våra över 700 tradenom- och ingejörsstudenter stöder vi dig på väg ut i framtidens näringsliv.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor om dina studier? Kontakta i första hand institutionens amanuenser Hanne Karlsson eller Camilla Genberg. Även dina lärare, lärartutorer och din utbildnigsansvariga hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta dina studenttutorer eller Studieservice i C3.

Lärartutorer 

Företagsekonomi och International Business (Arcada Business School):
Linn Hongell:
Alla studenter på första årskursen
Företagsekonomi och International Business (Arcada Business School):
Christel Willför:
Alla studenter på högre årskurser
Informationsteknik:
Magnus Westerlund och Hanne Karlsson (amanuens)
Alla studenter inom Informationsanalys