Arcada har idag fem institutioner som erbjuder utbildning på bachelor- och masternivå. Som student hos oss har du möjlighet att dra nytta av kurser som erbjuds också inom andra utbildningar.

Det lönar sig att ta en titt och bekanta sig med alla institutioner för att kunna dra nytta av kurser inom de andra utbildningarna. På det sättet kan du bygga en unik profil på ditt kunnande. Vi erbjuder också språkstudier och stöd för ditt skrivande, vilket kommer till nytta oberoende av bransch.

Bekanta dig också med det stöd och den service Studieservice erbjuder dig.

Har du oklarheter i studiegången, behöver du hjälp med val av kurser eller uppgörande av studieplan?  

Kontakta amanuensen, d.v.s. studiehandledaren på institutionen.

Institutionen för energi- och materialteknologi

På institutionen för energi- och materialteknologi träffar du över 300 studiekompisar som liksom du har valt att bli ingenjörer med stark yrkeskompetens och -profil. På institutionen finns två utbildningar och här råder en internationell stämning.

Institutionen för vård

På Institutionen för vård vet vi att transparens och nyfikenhet är nyckeln till att utbilda kunnig och kompetent arbetskraft som på allvar kan göra skillnad i vårdverkligheten.

Studieservice

Arcadas Studieservice inbegriper Studieärenden och Antagningsservice.

Språkenheten

Språkenheten ordnar kurser i de obligatoriska språken svenska, finska och engelska. Genom att samarbeta med Hanken kan vi också erbjuda ett bredare utbud kurser i breddstudiespråk, se Start för mer information.