Arcada har idag fem institutioner som erbjuder utbildning på bachelor- och masternivå. Som student hos oss har du möjlighet att dra nytta av kurser som erbjuds också inom andra utbildningar. Det lönar sig att ta en titt och bekanta sig med alla institutioner för att kunna dra nytta av kurser inom de andra utbildningarna. På det sättet kan du bygga en unik profil på ditt kunnande. Vi erbjuder också språkstudier och stöd för ditt skrivande, vilket kommer till nytta oberoende av bransch.

Bekanta dig också med det stöd och den service Studieservice erbjuder dig.

Har du oklarheter i studiegången, behöver du hjälp med val av kurser eller uppgörande av studieplan?  

Kontakta amanuensen, d.v.s. studiehandledaren på din institutionen.