Urkund är ett system för plagiatkontroll. Examensarbetets handledare ansvarar för att examensarbetet kontrolleras i Urkund. Handledaren loggar in här. Studentinformation om Urkund finns här.