Urkund är ett system för plagiatkontroll. Examensarbetets handledare ansvarar för att examensarbetet kontrolleras i Urkund. Handledaren loggar in här. Studentinformation om Urkund finns här.

Det finns tre möjligheter för plagiatkontrollera dokument via Urkund:

  1. Urkund används i inlämningsuppgiften på itslearning
  2. Studenten skickar dokumentet som e-post till lärarens analysadress (läraren hittar den när hen loggat in på urkund)
  3. Läraren loggar in på Urkund (via Shibboleth Login - Välj Arcada) och laddar in dokumenten där.